Ved driftsforstyrelser, samt planlagte afbrydelser,

forsøges der løbende opdatering af information

her på hjemmesiden under fanen: INFO

samt på Facebooksiden: Stoholm-Borgerne 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Stoholm Vand a.m.b.a. hører hjemme i Viborg Kommune.
Der er tilsluttet 1370 forbrugere, og der udpumpes årligt 160.000 m3 vand med et dagligt maksimalt forbrug på 1000 m3 vand. 

Forsyningsområde:

Forbrugerne får drikkevand pumpet direkte op af jorden, og renset ved en teknik – kaldet BioEcoTech – metoden.
 

Grundvandets naturlige indhold af jern og mangan renses nede i jordens sandlag ved tilførsel af luft. 

Det sker ved hjælp af 8 iltningsboringer forbundet med iltningsslanger til en meget stor kompressor, som står inde på vandværket.

Her ses tre af de ialt 8 iltningsboringer, hvor komprimeret luft sørger for at grundvandet iltes, så mikroorganismer omsætter opløst jern til fast okker og opløst mangan til manganilte, som så binder sig til sandkornene.

 

 

 

 

Anlægget er miljøvenligt da det ikke kræver nogen form for tilsætningsstoffer og der opstår ingen affaldsprodukter.

Et moderne anlæg med trykpumper fra Grundfos sørger for at forbrugerne har det rigtige tryk i vandhanerne. 
Trykket kan sænkes om natten, så vandspildet formindskes.

Herunder ses udpumpningsanlægget til venstre og trykfiltre til højre

 

Hjælp hinanden med at passe på vores grundvand.

Stoholm vand indvinder vandet fra det magasin der ligger under byen.

Dvs. at DU kan hjælpe med at holde vores drikkevand rent.

Det sker ved en fælles indsats og er i fælles interesse.

Få tips til renholdelse af haven på: http://vandigrunden.dk/tips-til-en-gron-have/