Målerudskiftning

Installationen af fjernaflæste vandmålere af typen Multical 21 fra Kamstrup er nu afsluttet.

Der skal ikke længere foretages den årlige indberetning.

Dette sker automatisk.

 

Relateret billede

 

                                                                                                                                                                                                      

 

OBS:
 
Hold gerne øje med vandmåleren.
Der er en lækagekontrol indbygget i vandmåleren.
Hvis forbruget ikke har været under 12,5 liter/time, i en hel time, i løbet af det sidste døgn
vil vandmåleren blinke LEAK i displayet.
Det forsvinder igen når vandmåleren registrerer at forbruget er forsvundet.