Takstblad 2019

Takstblad 2019 kan hentes her

ANLÆGSBIDRAG (tilslutningsafgift)  

Enfamiliehuse, Sommerhus 19.100,00 kr
Landbrug       28.650,00 kr
Lejlighedsbebyggelse  17.190,00 kr


Øvrige: Efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 1986 om vandværkstakster.  

Tilslutningsafgiften skal være betalt, inden tilslutning foretages

 

FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG  

Enfamiliehus, Sommerhus
 
17.450,00 kr

Landbrug

26.175,00 kr

 

DRIFTSBIDRAG pr. år. 

Efter vandmåler som opkræves a conto pr. 31/3 og 30/9     

Fast afgift pr. boligenhed  (husstand, sommerhus, lejlighed, erhverv) 675,00 kr
Pris pr. kbm forbrug op til 1000 kbm 5,50 kr
  forbrug over 1000 kbm 2,00 kr
  forbrug over 4000 kbm 1,00 kr

 

 

GEBYRER 

Luknings/genåbningsgebyr (ved afbrydelse p.g.a. restancer)   1.000,00 kr  
Rykkergebyr indbetaling
 
150,00 kr  
Rykkergebyr for sent aflæsning 

Gebyr flytteopgørelse

                         
150,00 kr  

150,00 kr
 

 

                                                                                                             

 

Alle priser er excl. moms og statsafgift af ledningsført vand (6,37 kr./kbm)

Iflg. Byggeomkostningsindeks for boliger 104,4 2. kvartal 2018. 

Tilslutningsafgiften og ledningsbidraget index-reguleres årligt pr. 1. januar.
Takstblad godkendet af Viborg Kommune den 23. januar 2019.

Bestyrelsen