Takstblad 2023

Gebyr flytteopgørelseTakstblad 2023 kan hentes her

ANLÆGSBIDRAG (tilslutningsafgift)pr. boligenhed  

Enfamiliehuse, Sommerhus 19.980,00 kr
Landbrug/Erhverv 29.970,00 kr
Lejlighedsbebyggelse  17.982,00 kr


Øvrige: Efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 1986 om vandværkstakster.  

Tilslutningsafgiften skal være betalt, inden tilslutning foretages

 

FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG pr. boligenhed   

Enfamiliehus, Sommerhus
 
18.260,00 kr

Landbrug/Erhverv

27.390,00 kr

 

DRIFTSBIDRAG pr. år. 

Efter vandmåler som opkræves a conto pr. 31/3 og 30/9     

Fast afgift pr. boligenhed  (husstand, sommerhus, lejlighed, erhverv) 525,00 kr
Grundvandsbeskyttelse pr. boligenhed   150,00 kr
Pris pr. kbm forbrug op til 1000 kbm 5,50 kr
  forbrug over 1000 kbm 2,00 kr
  forbrug over 4000 kbm 1,00 kr

 

 

GEBYRER 

Luknings/genåbningsgebyr (ved afbrydelse p.g.a. restancer)   1.500,00 kr  
Rykkergebyr indbetaling
 
200,00 kr  
Gebyr flytteropgørelse 200,00 kr

 

Alle priser er excl. moms og statsafgift af ledningsført vand (6,37 kr./kbm)

Iflg. Byggeomkostningsindeks for boliger 120,10  2. kvartal 2022. 

Tilslutningsafgiften og ledningsbidraget index-reguleres årligt pr. 1. januar.
Takstblad er godkendt af Viborg Kommune.

Bestyrelsen