Takstblad 2021

Takstblad 2021 kan hentes her

ANLÆGSBIDRAG (tilslutningsafgift)  

Enfamiliehuse, Sommerhus 19.400,00 kr
Landbrug/Erhverv 29.100,00 kr
Lejlighedsbebyggelse  17.460,00 kr


Øvrige: Efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 1986 om vandværkstakster.  

Tilslutningsafgiften skal være betalt, inden tilslutning foretages

 

FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG  

Enfamiliehus, Sommerhus
 
17.730,00 kr

Landbrug/Erhverv

26.600,00 kr

 

DRIFTSBIDRAG pr. år. 

Efter vandmåler som opkræves a conto pr. 31/3 og 30/9     

Fast afgift pr. boligenhed  (husstand, sommerhus, lejlighed, erhverv) 525,00 kr
Grundvandsbeskyttelse pr. boligenhed   150,00 kr
Pris pr. kbm forbrug op til 1000 kbm 5,50 kr
  forbrug over 1000 kbm 2,00 kr
  forbrug over 4000 kbm 1,00 kr

 

 

GEBYRER 

Luknings/genåbningsgebyr (ved afbrydelse p.g.a. restancer)   1.000,00 kr  
Rykkergebyr indbetaling
 
150,00 kr  
Rykkergebyr for sent aflæsning 

Gebyr flytteopgørelse

                         
150,00 kr  

150,00 kr
 

 

                                                                                                             

 

Alle priser er excl. moms og statsafgift af ledningsført vand (6,37 kr./kbm)

Iflg. Byggeomkostningsindeks for boliger 106,10  2. kvartal 2020. 

Tilslutningsafgiften og ledningsbidraget index-reguleres årligt pr. 1. januar.
Takstblad er godkendt af Viborg Kommune.

Bestyrelsen